Khi mẹ ra đi – Nguyễn Thanh Tùng

0
Khi mẹ ra đi – Nguyễn Thanh Tùng

Kính tưởng mẹ tôi: Mẹ VN Trần Thị Lượm

Chín tám tuổi rồi mẹ phải ra đi
Sức không đủ chờ ngày tìm được mộ
Anh Ba* tôi ở chiến trường Nam Bộ
Tâm nguyện của mẹ vẫn chưa xong.
Mấy chục năm rồi lòng mẹ thầm mong
Tìm được mộ anh Ba đem về hương khói
Cứ vài hôm mẹ gọi tôi lại hỏi:
Có tin tức gì chưa về mộ anh Ba mày?
Tôi biết rằng lòng mẹ
Sáu lần tiễn con đi chỉ ba lần đón con về lại
Mẹ không muốn anh Ba đi mãi
Dẫu trên nấm mộ mẹ ơi.
Tôi viết thư tìm khắp mọi nơi
Đăng trên báo trên đài đều hồi âm trở ngược
“Không có nơi này…”biết làm sao được
Khi lưng mẹ quá còng không đủ sức phải ra đi.

(*Anh Ba Nguyễn Tấn Cừ hi sinh Mậu Thân tại Lộc Ninh, , chưa tìm được mộ.)


Xem thêm:  Hoa tầm xuân - Lưu Quang Vũ