Gọi anh mùa xuân – Trần Mộng Tú

0
Gọi anh mùa xuân – Trần Mộng Tú

ã lâu quá anh không v gõ ca
lng ngc em. Trái vn còn nguyên
mùa xuân n em lên i gi gió
th am mê và buông nhng u phin

Em m áo cho xuân coi lng ngc
trái tim em mnh vn c quê nhà
cành mai chit tay ai còn in du
thiu quang i! Hoa nh n xót xa

Em m áo cho xuân coi lng ngc
trái tim em nh mt ngn hi ng
la sinh dit thp hoài không dám tt
b bn nào mà cá vn bt tm

Em m áo cho xuân coi lng ngc
trái tim em trm qu i xông hng
con chim nh ã bay qua bin Bc
ai tìm ai ngm ngi gia mù sng

ã lâu quá anh không v gõ ca
lng ngc em. Trái vn còn nguyên
ôi có phi mùa xuân ang nhóm la
tay lnh th này ai si cho em.

12-1994

Bài th này ã c nhc s Anh Bng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Mùa xuân của Alibaba - Bùi Chí Vinh