Gia đình hồn nhỏ – Dã Tràng Cát

0
Gia đình hồn nhỏ – Dã Tràng Cát

Louis Mactin trưởng thượng tâm cha
Giêli Gơrin tốt lành lòng mẹ
lời vâng chung đời tận hiến
Giao kết tình yêu dưới một mái nhà.

Chọn lòng mến mà vươn dậy thuỷ chung
Ấm gia đình chín nôi xinh dâng Chúa
Năm công chúa năm bông hoa Thánh hiến
Đoá Têrêsa chia muôn hồn nhỏ.

Bữa mẹ đong chia cơm bánh
Hướng Thánh đường cha dắt con bước nhỏ
Gia tài nhà ta những giá trị thiêng liêng
Nên giàu có Ân Cha vào phân phát.

Yêu Giêsu nên thơ nhỏ hài đồng
Phục vụ bạn nghèo con thơ ghi tạc
Đường thánh hiến ôm ấp
Thánh hoá tình duyên Thiên Chúa mặn nồng.

Giáo hội mừng: Thánh Louis Mactin,
Vâng Thánh Ý dâng năm con Nhà Kín
Trần thế vui: Thánh Giêli Gơrin
Dâng năm năm trên giường bệnh
Bậc vợ chồng trọn hảo với Đức tin
Đời hôn phối sóng đôi vào Nhiệm tích

Dã Tràng Cát
Đêm khuya 28/8/2015


Xem thêm:  Nghĩa tình của cha - Xuân Miền