Thơ gửi mẹ 3 – Hạo Vũ

0
Thơ gửi mẹ 3 – Hạo Vũ

Thơ Gửi Mẹ 3

Bao mùa rồi tàn
điểm bạc úa màu
Mẹ già run rẩy trẻ nan
Lưng còng đời mẹ cõng con tháng ngày
Nắng mưa gió bão lắt lay
khói bếp mắt cay sát gừng
Đắng cay mẹ từng
Những ngày , vui mừng chưa qua
Mẹ ơi con sợ
Quấn đi đời mẹ rời xa cõi trần
Mây bay ngang lối
ai nhuộm một màu sót xa?
Mẹ ơi! gió thổi qua nhà
Lắt lay ánh lửa, khói là là bay
Mẹ như sương muối chiều nay
Đời con có mẹ bao ngày sướng vui
Lòng con đau sót mẹ ơi!
Trên gương mặt mẹ in đời khổ đau.

Hạo vũ


Xem thêm:  Sắp phải xa nhau - Hoàng Châu