Đường nào lên Thiên Thai – Hồ Đình Phương

0
Đường nào lên Thiên Thai – Hồ Đình Phương

Ngồi bên anh em hỏi:
Đường nào lên Thiên Thai
Đường nào lên Thiên Thai?

Anh ngập ngừng không nói
Mà e ấp thở dài
– Tìm đâu được Thiên Thai…

Em tiếp lời nũng nịu
Truyện Lưu, Nguyễn còn đời
Hãy tìm dấu chân ai…

Để nghe quần tiên hát
Để ngắm hoa đào cười
Cho thắm mộng tương-lai…

Anh nguẩy mình gắt gỏng:
Làm sao có Thiên Thai
Khi máu đỏ còn rơi

Loài người còn giết chóc
Gươm súng gây trận đài
Hận thù còn chưa nguôi…!

Em không buồn hỏi nữa
Ngã đầu vào tay anh
Mắt rớm lệ long lanh…

– Ôi mắt bồ câu đẹp
Màu xanh như Thiên Thai
Kìa đường lên Thiên Thai!

Hãy nhìn anh giây lát
Cho anh tìm Thiên Thai
Cho anh lạc vào tim ai…

Thuyền neo bến mộng đợi người
Thương nhau, cả một cuộc đời lên hương…

Trong tập Hương thời gian.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Nguyên phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Tiếng trống trường - Lê Hải Châu