Dòng sông mặc áo – Nguyễn Trọng Tạo

0
Dòng sông mặc áo – Nguyễn Trọng Tạo

Dòng sông mới điệu làm sao 
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha 
Trưa về trời rộng  
Áo xanh sông mặc như là mới may 
Chiều trôi áng mây 
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng 
Đêm thêu trước ngực vầng  
Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên 
Khuya rồi sông mặc áo đen 
Nép trong rừng bưởi, lặng yên đôi bờ. 

Sáng ra thơm đến  
Dòng sông đã mặc bao giờ, áo hoa? 
Ngước lên bỗng gặp la đà 
Ngàn hoa bưởi trắng nở nhoà áo ai…


Xem thêm:  Gánh nước đêm - Trần Tuấn Khải