Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười – Trần Trung Đạo

0
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười – Trần Trung Đạo

Nhc chic phone lên bng lng ngi
Ting ai nh ting lá thu ri
Mi nm M nh, mi nm l
Ch bit âm thm thng nh thôi

Bui y con i chng hn th
Nga rng xa lc du sn khê
Mi nm tóc m màu tang trng
Trng c lòng con lúc ngh v

M vn ngi an mt ni bun
Bên i gió tt vi ma tuôn
Con i góp lá nghìn phng li
t la cho i tan khói sng

Ting M nghe nh ting nghn ngào
Ting Ngi hay ch ting chiêm bao
M xa xôi quá làm sao vi
Bit n bao gi trông thy nhau

ng khóc M i hãy ráng ch
Ngm ngùi con s du trong th
au thng con vit vào trong lá
Hi m con tìm trong gic m

Nhc chic phone lên bng lng ngi
Ging bun hn c ting ma ri
Ví mà tôi i thi gian c
i c thiên thu ting m ci

Bài th này ã c nhc s Võ Tá Hân ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bài thơ Đi Qua Thương Nhớ hấp dẫn của nhà thơ Nguyễn Phong Việt