Đôi bàn tay – Khải Nguyên

0
Đôi bàn tay – Khải Nguyên

Đôi bàn tay người đàn ông
Thô ráp.
Đôi bàn tay cứng cáp
Cho người cầm nắm bước đi.
Đôi bàn tay

Chọn hoa ngày ấy…
Đôi bàn tay
Run rẩy
Nhẫn cưới trao em!
Đôi bàn tay
Lóng ngóng… ấm êm
Hai đứa có nhau ngày cưới
Đôi bàn tay biết đợi
Chờ ngày buồm căng, rẽ sóng ra khơi…
Đôi bàn tay anh
Bình dị vậy thôi!
Nếu không có một ngày,
Anh sẽ chẳng là anh
Với đôi bàn tay ấy!
Đôi bàn tay
Biết nắm chặt
Khi sưng tấy
Cho chảy người đàn ông chảy ngược
Thì đến bây giờ
Anh sẽ chẳng là anh!


Xem thêm:  Việt Nam máu và hoa - Tố Hữu