Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

0
Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

Bây giờ ngựa về tàu khác
Một mình anh ôm câu hát
Đi tìm bóng núi ngày xưa

Bây giờ không còn cơn mưa
Hai đứa đội chung tàu lá

Bây giờ không còn mùa hạ
Góc chiều đỏ chín chờ mong

Bây giờ em đã theo chồng
Lên núi phát nương tra lúa

Bây giờ buông hờ nỗi nhớ
Anh lang thang giữa loài người

Bài thơ này đã được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Biệt cành phượng vĩ - Tín Thuận