Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

0
Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

Bây gi nga v tàu khác
Mt mình anh ôm câu hát
i tìm bóng núi ngày xa

Bây gi không còn cn ma
Hai a i chung tàu lá

Bây gi không còn mùa h
Góc chiu chín ch mong

Bây gi em ã theo chng
Lên núi phát nng tra lúa

Bây gi buông h ni nh
Anh lang thang gia loài ngi

Bài th này ã c nhc s An Thuyên ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Trọn bộ những bài thơ hay nhất của nhà thơ Yến Lan phần 2