Dậy mà đi – Tố Hữu

0
Dậy mà đi – Tố Hữu

Dy m i! Dy m i!
ng tic na, can chi m tic mi?
Ai chin thng m khng h chin bi
Ai nn khn m chng di i ln?
Hung ng i cn lm bc gian trun
y cha phi trn sau cng chin u!
Th ng dy, xoa tay v t bo:
Ch cn y sc lc hy cn y!
Lng khng ngho tin tng tng lai
Chn c ng th ng ln, li bc.
Thua vn ny, ta em by vn khc,
C can chi, min c cuc sau cng
Dy m i, hy vng s thnh cng
Rt kinh nghim bao ln tht bi:
Mt ln ng l mt ln bt di
thm khn mt cht na trong ngi.
Dy m i, hi bn dn ngho!


Xem thêm:  Gió nội hương đồng - Lê Hải Châu