Đàn ông cũ – Nguyễn Khắc Thiện

0
Đàn ông cũ – Nguyễn Khắc Thiện

àn ông c bên kia sn dc cuc i
Thích nhc li nhng k nim xa vi
Nhng vt so i dc ngang l ch
An phn mình vi bn bình yên

àn ông c sng nh nhàng hn
Không bon chen, chng gin i vô c
Sng chung vi hoài nim mt thi dang d
H vn yu lòng cho dù au kh ã lùi xa

àn ông c mang theo nhiu trn tr
Khó m lòng tâm s ni nim riêng
Không ng nghiêng gia hai chiu mt c
Sng nh nhàng và thôi m c cao sang.


Xem thêm:  Nửa đêm nỗi nhớ… - Lưu Quang Vũ