Cô lái đò – Nguyễn Bính

0
Cô lái đò – Nguyễn Bính

Xuân ã em mong nh tr v,
Lòng cô gái bên sông kia.
Cô hi tng li ba xuân trc,
Trên bn cùng ai ã nng th.

Nhng ri ngi khách tình quân y,
i bit không v… vi bn sông.
ã my ln xuân trôi chy mãi,
My ln cô gái mi mòn trông.

Xuân này n na ã ba xuân,
m la tình duyên tt ngui dn.
Chng l ôm lòng ch i mãi,
Cô ành li c vi tình quân.

B thuyn, b bn, b dòng trong,
Cô lái ò kia i ly chng.
Vng bóng cô em t do y,
bun cho nhng khách sang sông…

Bài th này ã c nhc s Nguyn ình Phúc ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Cà phê đời - Hư Vô