Lời chào đi trước – Nguyễn Hoàng Sơn

0
Lời chào đi trước – Nguyễn Hoàng Sơn

Đi đến nơi nào 
Lời chào đi trước 
Lời chào dẫn bước 
Chẳng sợ lạc nhà 

Lời chào kết bạn 
bớt xa 
Lời chào là hoa 
Nở từ lòng tốt 

Là cơn gió mát 
Buổi sáng đầu ngày 
Như một bàn tay 
Chân thành cởi mở 

Ai ai cũng có 
Chẳng nặng là bao 
Bạn ơi đi đâu 
Nhớ mang đi nhé


Xem thêm:  Đàn ghi-ta của Lorca - Thanh Thảo