Lời chào đi trước – Nguyễn Hoàng Sơn

0
Lời chào đi trước – Nguyễn Hoàng Sơn

i n ni nào 
Li chào i trc 
Li chào dn bc 
Chng s lc nhà 

Li chào kt bn 
Con ng bt xa 
Li chào là hoa 
N t lòng tt 

Là cn gió mát 
Bui sáng u ngày 
Nh mt bàn tay 
Chân thành ci m 

Ai ai cng có 
Chng nng là bao 
Bn i i âu 
Nh mang i nhé


Xem thêm:  Đường nào lên Thiên Thai - Hồ Đình Phương