Có gì mong – Ngạo Thiên

0
Có gì mong – Ngạo Thiên

Kiếp người nào có là bao
Trăm năm lạc bước, tâm can
Ước mơ danh tước
, mộng vàng trăm năm
Bao đêm
Sắc tài , mộng nằm suy tư
Trăm năm đến lúc giã từ
hờn ghét, giá như
Có đến thì phải có rời
Giã từ nhân thế, nghiệp đời mang theo.

sắc không không sắc không
Sắc tài danh lợi vướng bận lòng
Trăm năm chợt thấy gọi
Có gì mang được để mà mong
Bao năm hết gánh rồi lại gồng
Được rồi lại mất không sắc không.


Xem thêm:  Con rận - Phan Văn Trị