Có thể gần, có thể xa… – Từ Nguyễn

0
Có thể gần, có thể xa… – Từ Nguyễn

Có đôi khi hững hờ
Nhìn cuộc đời đi qua không vướng bận
Có phải niềm vui đã nhạt đi ánh sáng?
Ơ thờ hiện trên mỗi trang thơ…

Có đôi khi chạnh buồn
Bao ước mơ đã ngoài tầm tay với
Có gì đâu trên chặng đường ta bước tới?
Cô đơn ở nơi đó! Ngậm ngùi…

Ngoài kia cây bàng còn mang áo đỏ
Mùa đông còn giăng giăng mưa
Cỏ gầy run theo gót gió
Gọi xuân đã chịu về chưa?

Có thể chẳng xa xôi
Có thể không gần lắm
Một mùa xuân sâu lắng
Là ngay phút này đây?

Có thể mai xuân về
Lạnh lùng này sẽ tan trong nồng ấm
Nắng sẽ hồng tươi, nét môi đời lại thắm
Chút buồn đọng đáy mắt cũng vơi…

13/12/2011


Xem thêm:  Tuyển tập những bài thơ Puskin đi cùng năm tháng phần 1