Chiều – Tố Hữu

0
Chiều – Tố Hữu

Lão ngồi
Trong nắng nhạt chiều thu
Còng lưng đan chiếc rổ
Mai bán lấy vài xu.

khô lẩy bẩy
Kéo mũi lạt tre vàng
Theo điệu buồn run rẩy
Trên khô khan

Cho tới khi chiều tắt
Đôi ngọn rơi
qua trước mắt
Lão buông lạt trông trời

Từ lâu như thế mãi
Vẫn không nói không cười
Lão ngồi đan chậm rãi
của ngày mai…


Xem thêm:  Nhưng nghĩa gì... - Phạm Bá Chiểu