Chí nam nhi – Nguyễn Công Trứ

0
Chí nam nhi – Nguyễn Công Trứ

nhất nam tử
Yêu vi thiên hạ kỳ (1)
Trót sinh ra thì phải có chi chi,
Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu.
Đố kĩ sá chi con tạo,
Nợ tang bồng quyết trả cho xong.
Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung,
Cho rõ mặt tu mi nam tử.
Trong đã đành phận sự,
Phải có danh mà đối với núi sông.
Đi không, chẳng lẽ về không?

——————————————————–

(1) Một người thông minh; nên khác thường trong thiên hạ. Lấy từ câu thơ Đường Giới đi Trường An:


Xem thêm:  Nhà Thơ Nguyễn Gia Thiều Cùng Những Trang Thơ Đặc Sắc