Nếu chỉ có đàn ông – Hoàng Hiện

0
Nếu chỉ có đàn ông – Hoàng Hiện

Ngày kia xã hi vng àn bà
V có khi nào mng ting cha
Cháo hm canh niêu chiu vãi bp
Cm khê nc l sáng vng nhà
Qun ây st ch không ngi vá
Áo ó sn li chng k là
Tóc phc ph bay mình ru rã
ng khuya u oi gót lê chà.


Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 21