Nếu chỉ có đàn ông – Hoàng Hiện

0
Nếu chỉ có đàn ông – Hoàng Hiện

Ngày kia xã hội vắng đàn bà
Vợ có khi nào mộng tiếng cha
Cháo hẩm canh niêu chiều vãi bếp
Cơm khê nước lọ sáng vương nhà
Quần đây sứt chỉ không người vá
Áo đó sờn li chẳng kẻ là
Tóc phạc phờ bay mình rệu rã
Đường khuya uể oải gót lê chà.


Xem thêm:  Thơ guyên tử khối nguyên tố