Em ghét anh rồi – Mai Thúy Hải

1
Em ghét anh rồi – Mai Thúy Hải

Em ghét anh rồi ghét lắm cơ
Cái tội gì đâu cứ
Yêu không dám nói im thin thít
Để hồn ra ngẩn lại vào ngơ .

Em ghét anh rồi ghét lắm cơ
Hẹn sao không đến để em chờ
gì mà như thỏ đế
Nhát quá đi thôi thật là khờ .

Em ghét anh rồi ghét lắm cơ
Từ nay khỏi thèm nhung với nhớ
Thôi hãy về đi đừng đến nữa
Kẻo mẹ cha la đuổi .

Em ghét anh rồi lẫn trong mơ
Cho nên lại thẫn thờ
Yêu không dám nói sao
Cái tội gì đâu thật là ngơ .

TG : Thúy Hải


Xem thêm:  Chào tháng 11 - Tăng Bình Thảo