Thắc mắc – Hải Âu

0
Thắc mắc – Hải Âu

Ta cứ ngỡ mình ta là nghèo nhất

Không xe hơi không biệt thự huy hoàng

Không vệ sĩ tối chiều sáng hàng ngang

Không uy quyền không tiền hô hậu ủng

Ta cứ ngờ có lẽ mình vô dụng

Ít không bằng cấp cao xa

Không chức tước không gọi là…

Không biết đến nơi ra vào sang quý

Để một ngày ta thấy mình hoang phí

Khi xung quanh còn lắm kẻ

Suốt cả đời sống cơ cực

Không nhà cửa miếng ăn lo không nổi

Để có khi ta tự hỏi

Cũng sao quá nhau?

Người đói khổ người thì quá sang giàu

Thắc mắc ấy cả đời không ai giải…

(Nguyễn Kim Nguyên/ )


Xem thêm:  Gửi Trương Tửu - Nguyễn Vỹ