Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi – Du Tử Lê

0
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi – Du Tử Lê

ch nh ngi thôi ht i
chim v góc bin. Bóng ra khi
lòng tôi lng thp. tâm hiu qunh
chng chin chinh mà cng l ôi.

ch nh ngi thôi ht i
bui chiu chn, gi thiu hi ai!
em i li hn th di
tôi, vó câu bun sâu sm mai.

ch nh ngi thôi ht i
em còn gng lc du ng ngôi?
nm m thy tóc thm vai hn
và, khong tri xanh n rn ngi.

ch nh ngi thôi ht i
bàn tay d my ngón chia phôi!
(tng nhau chính ngón không eo nhn)
và nhng tàn phai y tui tôi.

ch nh ngi thôi ht i
nh tri nh t (rt xa xôi.)
nng ma nh mãi hàng hiên i
th nh hi âm. L nh môi.

  *

ch nh ngi thôi sông cn
nói gì kip khác vi i sau.
ôi khi nghe m trên da, tht
nh th ai i mi tr v.

2.1990

Bài th này ã c nhc s Trn Duy c ph nhc thành bài hát Ch nh ngi thôi ht i.


Xem thêm:  Những bài thơ em ngồi một mình sâu sắc mà ai cũng nên đọc qua ít nhất một lần