Chân như – Ngạo Thiên

0
Chân như – Ngạo Thiên

Này em đừng sống
Bước chân quen vội, bẽ bàng về sau
sẽ đau
Hãy thôi bước vội, hư hao

Này em đừng sống
Hãy nghe an lạc, từng giờ gọi tên
Chút tình chút nghĩa chớ quên
Vui câu nhân nghĩa, đáp đền nhân sinh

Này em đừng sống
Khổ đau đáp lại, ánh nhìn tạ ơn
Duyên xưa lỗi nhịp phím đờn
Duyên nay vẫn trọn, nghĩa nhơn tình đời

Hương tâm thơm ngát đất trời
Bốn phương tỏ rạng, người người ngợi ca
Vườn tâm miên toả hương hoa
Dập dìu gió thoảng, chân như
Không sanh không diệt không hư
Đó là , tâm từ


Xem thêm:  Người em nhỏ - Thiệu Giang