Cha tôi – Huỳnh Lâm Phong

0
Cha tôi – Huỳnh Lâm Phong

Cha tôi cực khổ
Thương vợ thương con bất cần thân thể
Cha tôi tính tình rất dễ
Thương người giúp đỡ không kể sức công
Cha tôi là người dân nông
Cha tôi một người đàn ông
Thương cha thương nhất trên đời
Cha là cả một nên thơ


Xem thêm:  Tập Thơ “Sau Điêu Tàn” Của Chế Lan Viên Sống Mãi Với Thời Gian (P1)