Thói đời – Lê Hải Châu

0
Thói đời – Lê Hải Châu

Cởi lòng với bạn với bè

Dẫu đôi khó nghe giữa đường

Những thằng dở dở ương ương

Quan trên tránh mặt, dân thường bó tay

Những anh đít thớt đầu chày

Đói nghèo dồn nén trả vay

Chia phần rồi định xí phần,

Mấy thằng trộm phiếu lừa dân nhạt phèo

Mặt dày một lũ ăn theo

Gió kiểu chi cũng lựa chiều mà nương

lang giả bộ nhún nhường

Cáo cầy giỏ lệ xót thương giống loài

Sấp mặt ăn chẳng nhìn ai

Bắc Son ngã ngựa, Thành Tài tù giam

Tay kia đã trót nhúng chàm

Đâu còn ngẩng mặt dọc ngang với đời

Phận mình như kiến nhỏ nhoi

Vẫn đem sức vóc đắp bồi dài lâu.

./.


Xem thêm:  Họp mặt xuân 2016 - Nguyễn Sơn Phương