Cả hai cùng thắt – Đoàn Duy Hiển

0
Cả hai cùng thắt – Đoàn Duy Hiển

CHỒNG:

Hỡi cô thắt đáy lưng ong,

Sao cô không thắt, cả trong lẫn ngoài.

Để cho cứ phải đẻ hoài,

nheo nhóc, mười hai đứa tròn.

Tuổi xuân hao lấn hao mòn,

Mà cô cứ đẻ, sòn sòn mãi sao.?!

VỢ:

Hỡi anh mày rậm to cao,

Tại anh hăng hái, đi vào đi ra.

Giờ còn trách cứ người ta,

Anh phải đi thắt mới là thượng phong.

Thôi thì sòng phẳng cho xong,

Cả hai cùng thắt, vừa lòng anh chưa.?!

Duy Hiển

()


Xem thêm:  Phan Thị Thanh Nhàn Cùng Những Trang Thơ Đặc Sắc Phần 4