Thôi đành thực hiện ba không – Đoàn Duy Hiển

0
Thôi đành thực hiện ba không – Đoàn Duy Hiển

Hai bồng lan cảnh cheo lơ
Lửng, ngay mắt vợ, Mụ giơ chiếc chày.
Khôn hồn thì cuốn xéo ngay,
Ông rước của nợ, về đây làm gì.

Ông chồng đành vậy thôi thì
Chơi bể cá cảnh, ngắm khi vắng bà.
Tốn cám, tốn điện bà la,
Co chân bà đạp, thân già ông đau.

Hai lồng chim cheo cây cau
Của chồng, chí choé đầu đau nén ghìm.
Đúng vào lúc vợ xem phim
Nổi cơn thịnh nộ, bóp chim ông chồng.

Thôi thì đành phải ba không,
Không hoa, không bể, không lồng cho yên

Duy Hiển

()


Xem thêm:  Đời bộ đội - Đoàn Duy Hiển