Thăm lại đồng quê – Đoàn Duy Hiển

0
Thăm lại đồng quê – Đoàn Duy Hiển

Đi xa cũng đã bao năm,
Nay về quê Mẹ, ra thăm cánh đồng.
Lạc vào cõi lúa mênh mông,
Như ai phơi thảm, sắc bông thóc vàng.

Dồn điền, đổi thửa mở mang,
Đồng quê ta đã, gọn gàng từ lâu.
Ruộng bằng chẳng có cao sâu,
Chiêm mùa cấy lúa, xen màu vụ đông.

Đồng ngoài vào đến bến trong,
mỏi cho đôi cánh, chim mòng bay xa
Hàng cây vi vút reo ca,
Như ai hát xẩm, vọng ra cánh đồng.

Đồng quê theo dọc bờ sông,
Kênh đào mương máng, bê tông hoá nhiều
Sắc vàng trên đất phì nhiêu,
Giữa trời nắng gắt, cháy thiêu nỗi lòng.

Đồng quê gạo trắng nước trong,
Thóc vàng khu cháy, ấm lòng quê ta.
Đồng bằng mang nặng phù sa,
Mênh mông sóng lúa, quê ta vỗ về.

Đồng vàng ấm áp tình quê,
Hương đồng gió nội, lê thê thấm lòng.

Duy Hiển

(Bắc Giang)


Xem thêm:  Quê hương - Ngọc Thạch