Buồn như – Tạ Ký

0
Buồn như – Tạ Ký

tặng Tôn Thất Trung Nghĩa

Buồn như ly cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn

Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trắng

Buồn như yêu không được
Dù người yêu có thừa
Buồn như mối tình xưa
Chỉ còn dòng lưu bút

Buồn như buồn như thế
Buồn như một kiếp người
Ðây cõi lòng quạnh quẽ
Buồn như đoá hoa rơi

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Y Vân phổ nhạc thành bài hát Buồn.


Xem thêm:  Cái nắng đi chơi - Nguyễn Lãm Thắng