Chia – Nguyễn Trọng Tạo

0
Chia – Nguyễn Trọng Tạo

chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không tôi còn vỏ chai

chia cho em một đời say
một cây si
 với
 một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô

chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
 một khờ
 một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…

1989

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Một dại khờ một tôi.


Xem thêm:  Hoa vàng ở lại - Lưu Quang Vũ