Chia – Nguyễn Trọng Tạo

0
Chia – Nguyễn Trọng Tạo

chia cho em mt i tôi
mt cay ng
mt nim vui
mt bun
tôi còn cái xác không hn
cái chai không ru tôi còn v chai

chia cho em mt i say
mt cây si
 vi
 mt cây b
tôi còn âu na am mê
tri chang chang nng tôi v héo khô

chia cho em mt i Th
mt lênh ênh
 mt di kh
 mt tôi
ch còn c mc bên tri
mt bông hoa nh lng ri ma dm…

1989

Bài th này ã c nhc s Phú Quang ph nhc thành bài hát Mt di kh mt tôi.


Xem thêm:  Nguyễn Quang Thiều Cùng Những Tác Phẩm Dịch Nổi Tiếng Phần 5