Bảy mươi ba tuổi hối hận – Vũ Đình Liên

0
Bảy mươi ba tuổi hối hận – Vũ Đình Liên

Bảy mươi ba tuổi
Dạy học,
đã tối
bạc phơ!

Công cha còn nợ
Nghĩa mẹ chưa đền
Nước, Đời, vẫn đó
Hai gánh còn nguyên.

Chỉ mừng một điều
Bổng lộc quyền lợi
Hưởng chẳng bao nhiêu
Cùng dân no đói.

Còn chút hơi tàn
Có tâm, không lực
Ngoảnh nhìn giang san
Thẹn cùng Trời Đất

Nhớ công ơn Bác
Khó nuốt miếng cơm
Khôn nhắm đôi mắt
thơ tuôn

Đời, Hối
Còn sống dưới mồ
“Nghĩa nhân”
Bốt-le “thương thơ”

Cũng tuổi bảy ba
Đọc thơ “Tự cảnh”
Xót lòng người xưa
Khơi sâu hối hận

Mấy lời Tự Răn
Mấy vần Tự Hận
Khôn hết ăn năn
Gửi cùng trò, bạn

Cho nhẹ mối hận
Cho khuây
Thày, chưa tròn phận
Thơ, chẳng nên hồn.

Cuối 0-1986


Xem thêm:  Thơ hay về mùa xuân căng tràn nhựa sống, đong đầy xúc cảm