Bài thơ cuối cùng – T.T.kh.

0
Bài thơ cuối cùng – T.T.kh.

Anh , thng ngy xa qu nh!
Mt ma thu c, mt lng au
Ba nm v bit anh cn nh,
Em cm li c ni u!

l, thi ri! Chuyn bit ly,
Cng khi cng thy lu tng khi.
Trch ai mang cnh ti-gn y,
M vit tnh em, c ch g?

Ch c ba ngi c ring,
Bi th an o ca chng em.
Bi th an o nay rao bn,
Cho khp ngi i thc mch xem

L git i nhau y, bit khng?
Di gin hoa mu ting ma rung,
Gin anh, em vit dng d l,
L cht d hng: iu cui cng!

T nay, anh hy bn th anh,
Cn yn ti vi mt mnh,
Nhng cnh hoa lng, h! ght,
Th em m i ly h vinh.

Ngang tri i hoa a ri,
Tng ma gi lnh sc hng ri
Bung nghim th thn hn eo hp,
i nh ngi khng mun nh li!

Ti on hn anh, mi pht giy,
Ti run s vit, bi ri y
Nu khng yn c th ti cht
m hi! lm sao ti th ny?

Nm li nm qua c mun yn
M phng ngoi gi chng lm qun;
V ngi v l duyn thm kn,
Li chnh l anh, anh ca em!

Ti bit lm sao c hi tri?
Gin anh, khng n! Nh khng thi!
Ma bun, ma ht, trong lng t
S qu i, anh c mt ngi!


Xem thêm:  Tháng chín về - Sen Nguyễn