Bông hoa vườn dị thảo – Hoàng Song Liêm

0
Bông hoa vườn dị thảo – Hoàng Song Liêm

Hái cho em bông hoa hng va n
Ta trao em trong mt bui tình c
oá hoa y em nào có i
Ta vng v ta vng v nm ngón ti b v

Hái bông hoa ca mt thi tr di
Ngát hng lòng ta gi tng riêng em
Em không nhn nên c tri giông bão
Ta tr v ta tr v ngi gin c ma êm

Hái bông hoa hái bông hoa ca mùa xuân tàn t
Ép phôi pha trong cun v hc trò
Ta cht thy ta cht thy c mùi hng sc l
Em li v trong gic mng êm xa

Hái bông hoa trong mt vn d tho
i em v thp thoáng trong m
êm vô tn ta ngi ch i sáng
Bóng ta su, bóng ta su xung nhng trang th

Bài th này ã c nhc s Anh Bng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Dịu dàng ơi - Lê Thiếu Nhơn