Anh hiểu em mà – Đỗ Kim Vũ

0
Anh hiểu em mà – Đỗ Kim Vũ

Em nói rng em s chng quên âu
Ngày tháng bên nhau nhng ngày th u
Thu ngây ngô di kh cha hiu thu
Mi tình u là tình bn tình yêu

Em nói không quên c nhng bui chiu
Em hn di vì ch anh sut bui
Vào tháng này tri trút ma nh xi
t m ngi anh n cng ti ghê

Em nói anh vn ng nghch dân quê
Anh ngc th nên em không thèm gin
Nu là em nhà không vng vn
Ma th này..ai trách..mc k ai

Em nói em không quan trng tin tài
Anh c th anh c nghèo cng c
Vì tht ra nhng gì em mong c
Ch th này..n gin..ch là anh!..

Ngày tin nhau em nc mt chy quanh
Anh hiu ch nhng vn ành câm lng
Không ha gì dù lòng anh mang nng
Nhng ân tình em ã tng cho anh

24/08/2005


Xem thêm:  Tháng 12 rồi - Hồng Tím