Anh đếm thời gian trôi – Bùi Tráng Sĩ

0
Anh đếm thời gian trôi – Bùi Tráng Sĩ

Đếm trôi qua
Ngày hai ta
Phút giây chưa cách trở
Ôi… nó đẹp làm sao

Đếm thời gian trôi mau
Tình ngọt ngào
Ngày chưa câu
Ôi… nó tuyệt làm sao

Đếm thời gian ước ao
Đêm thức thao anh nhớ
Anh nơi đây vẫn đợi
Anh vẫn em

Anh đếm thời gian trôi
Lòng
Thời gian anh
Mà tan biến thật nhanh…


Xem thêm:  Tháng 11 cho em - Đỗ Hương