Yêu em học trò – Nguyễn Tấn Hưng

0
Yêu em học trò – Nguyễn Tấn Hưng

Quen em t thu tip liên
Th tám nm lin sánh bc có nhau
Ð tht n chm cành ào
Nhn nh ong bm ln vào vn hoa

Ð lc hàm tiu nõn nà
Ging cung bn s ai mà hn anh
Ð ng hoa n ã ành
Yêu em anh vn dành trên cao

Ð t n r khoe màu
Gia trng tròn l nói sao chng thèm
Ð tam hoa mn mà thêm
R tay mun hái êm êm li dng

Ð nh hng thong rng rng
Git anh thì git, bo ng c không
Ð nht hoa ôm vào lòng
Hôn ly hôn quên công i ch

Sao anh vn thy nm m
Em yêu anh ly, nàng th anh làm


Xem thêm:  Bài thơ Con gái – Nhà thơ Mạc Phương