Vì sao – Thuận Hữu

0
Vì sao – Thuận Hữu

Có bao người con gái
tôi
Các cô đều rất đẹp
Còn tôi bình thường thôi!
Ấy vậy mà lạ thật
Tôi chẳng nói một lời
Dửng dưng và hờ hững
cả
Trong khi đó, chính tôi
Đợi lời em phán quyết
Em, cô gái bình thường
Mà tôi yêu


Xem thêm:  Hương dạ lan - Nguyễn Hưng