Tức cảnh chiều thu – Bà Huyện Thanh Quan

0
Tức cảnh chiều thu – Bà Huyện Thanh Quan

Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xoá trường giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc , say chấp ,
Túi lưng phong nguyệt, nặng vì thơ.
Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ,
Thấy cảnh ai mà chẳng .


Xem thêm:  Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Văn Chương (Bắc Ninh)