Tiếng thu – Lưu Trọng Lư

0
Tiếng thu – Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu 
Dưới mờ
Em không nghe rạo rực 
Hình ảnh kẻ chinh phu 
Trong lòng người cô phụ? 

Em không nghe rừng thu 
Lá thu kêu xào xạc 
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô?


Xem thêm:  Những cánh buồm - Hoàng Trung Thông