Tiếng lòng – Nguyễn Hoàng Hiếu

0
Tiếng lòng – Nguyễn Hoàng Hiếu

Hồng trần lắm nỗi bi thương
Thế thời loạn lạc mấy đường phân ly
Xót lòng lệ đổ bờ mi
Anh em một mẹ cớ chi tranh dành

Chỉ vì một chút lợi danh
Chỉ vì tiền bạc sao đành hại nhau
Ngẫm mà lòng thấy quặn đau
Nhìn đời chỉ thấy nát nhàu tâm can

Tiếng lòng xin gởi nhân gian
Vài ba câu chữ bạo gan cho người
Nhắn ai đang sống ở đời
Tình thân cao quý ai ơi đừng quên

Ơn Cha nghĩa Mẹ ở trên
Anh em máu mủ đôi bên thương cùng
Đường đời dẫu có mấy cung
Em anh hoà thuận lòng chung tiếng lòng.


Xem thêm:  Nhớ mẹ chiều đông - Lê Hải Châu