Thu hạnh phúc – Hồng Dương

0
Thu hạnh phúc – Hồng Dương

Thu lãng ng va v ngay trc ngõ
Hoa lá reo cây c cng i màu
Sc vàng hm tia nng nht cúi u
Trng chênh chch mái lu xa ngã bóng

H thu bic ln tn ùa con sóng
Mt em bun mi ng nét su riêng
Tóc em buông theo gió lng thênh thênh
Nh thu c bên ghnh anh vut tóc

Em có nh ôi mt tròn nh khóc
Bi tóc vng xung dc khóe mt cay
Hay bi anh nh ngn gió heo may
Nh thu n…. ri ngày mai bin bit

Thu li n gió vn mây náo nhit
Lá mùa thu vàng ht li ng quen
Bu tri sao lp loáng nh ánh èn
Thu khe kh i bên em rt nh….

Ta cùng bc bên nhau êm lng l
Vai k vai em k chuyn ca lòng
Trng thu ngi th ánh xung mênh mông
Thu cht hiu v nng nim hnh phúc….


Xem thêm:  Cuối trời - Trần Tuấn