Thời gian còn lại – Thiên Ân

0
Thời gian còn lại – Thiên Ân

Thi gian còn li bên em
ng h tích tc bên rèm thoáng reo
êm sâu mng v gieo neo
Ting gà vi gáy lòng eo óc hn

Thi gian còn li van ln
Níu chân tình rng t n vi i
Dây oan trói buc tàn hi
D âm nc n bi hi rut gan

Thi gian còn li th than
Bay i trm chic lá vàng v âu?
Môi hng héo úa phai màu
Chân t k tóc ng sâu gic nng

Thi gian còn li ngi trông
Nhìn nhau ln cui cánh hng bt tin
Gom i ct giu ch tình
M hôi nc mt gi gìn by lâu

Thi gian còn li tr su
Tng t b nhánh nut au ê ch
Khôi hài c din gm ghê
Bc tranh nhân th não n bi ai

Thi gian còn li ng cay
Mùa yêu v cánh xa bay nghìn chiu
ìu hiu móc ngoéo ìu hiu
Ai còn ánh cp ôi iu tri cao?


Xem thêm:  Tổng Hợp 100+ Bài Thơ Hay Về Tình Bạn, Thơ 5 Chữ Về Tình Bạn Ý Nghĩa Nhất