Thời gian còn lại – Thiên Ân

0
Thời gian còn lại – Thiên Ân

còn lại bên em
Đồng hồ tích tắc bên rèm thoáng reo
Đêm sâu mộng vỡ gieo neo
Tiếng gà vội gáy lòng eo óc hờn

Thời gian còn lại van lơn
Níu chân tình rụng tạ ơn với đời
Dây oan trói buộc tàn hơi
Dư âm ruột gan

Thời gian còn lại thở than
Bay đi trăm chiếc lá vàng về đâu?
Môi hồng héo úa phai màu
Chân tơ kẽ tóc ngủ sâu giấc nồng

Thời gian còn lại ngồi trông
Nhìn nhau lần cuối cánh hồng bặt tin
Gom đi cất giấu chữ tình
Mồ hôi giữ gìn bấy lâu

Thời gian còn lại trở sầu
bẻ nhánh nuốt đau ê chề
Khôi hài độc diễn gớm ghê
nhân thế não nề bi ai

Thời gian còn lại
Mùa yêu vỗ cánh xa bay nghìn chiều
Đìu hiu móc ngoéo đìu hiu
Ai còn đánh cắp đôi điều trời cao?


Xem thêm:  Mùa đại hạn - Vũ Xuân Sắc