Thế giới ảo – Trần Thị Thủy

0
Thế giới ảo – Trần Thị Thủy

Thực ra mạng cũng rất vui
Chỉ con số nhỏ xấu chơi lọc lừa
Ăn nói rất là khó ưa
Khi biết thì hãy netx chừa chẳng chơi.

Giàu nghèo họ vẫn là người
Không nên chê trách số trời đã ban
Bạn bè đâu tính giàu sang
Giàu mà tình chẳng có màng làm chi.

Nghèo đâu có tội lỗi gì?
Chớ nên khinh rẻ người không nhiều tiền
Nghèo mà tính nết thương hiền
Vẫn còn đáng quý vạn tiền giàu sang.

Giàu mà tính cách ngược ngang
Đi đâu cũng cậy bố quan con khùng
Vung tiền xài tưởng anh hùng
Cho ra chiến trận giả khùng giả điên.

Giàu mà ăn nói liên thiên
Ăn không nói có hại người hiền lương
Loại giàu đó tôi xem thường
Chút tình có sẵn tôi thương người nghèo.!

Thói đời xấu chớ học theo
Những gì tốt đẹp hãy gieo vào lòng
Bao giờ biển cạn núi bằng
Xã hội mới hết kẻ ngông lọc lừa.

Ảo – thật người đời ghanh đua
Đã chơi phải biết xấu thừa gạt đi..
Đừng mụ mị rồi sân si
Mạng ảo – người thật có khi từ mình.


Xem thêm:  Nhà thơ Federico García Lorca và những thi phẩm nổi tiếng phần 3