Vì tiền – Trần Tế Xương

0
Vì tiền – Trần Tế Xương

Vì chưng chẳng có hoá ra hèn
Hổ với chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men!
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, , dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay
Nói dơi nói chuột, chán người khen.


Xem thêm:  Tiền ơi, ơi tiền - Trần Thị Thủy