Vì tiền – Trần Tế Xương

0
Vì tiền – Trần Tế Xương

Vì chưng chẳng có hoá ra hèn
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men!
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.


Xem thêm:  Nhà thơ Phạm Tiến Duật và tuyển tập thơ vang bóng một thời phần đầu