Tâm sự chôn sâu – Hoàng Hảo

0
Tâm sự chôn sâu – Hoàng Hảo

Anh không ging bao ngi àn ông khác
H du dàng câu ch, tht êm tai
Còn riêng anh… toàn ng chát, chua cay
Luôn mang n cho em nhiu ut nghn

Anh không ging bao ngi àn ông khác
Luôn nh nhàng, mm mng lúc em sai
Anh bao gi… bit suy ngh n ai
Nên luôn trút lên em tng cn gin

Em bit âu… i anh nhiu su hn
Giu trong lòng nào bit t cùng ai
Mi êm v khao khát trong cn say
Vòng tay m, mt b vai khóc

Em bit âu… i anh nh con dc
Vt trt dài bit bm vu vào âu
Có l ngày di nm m vùi sâu
ó là lúc… mi u su tan bin

Anh gp em… tri nh xuôi, nh khin
Yêu, yêu nhiu…!!! ri ng cng chia hai
Trách thân mình, nào âu dám trách ai
Anh si á, khô cn… ành im ting

Em, em i…!!! êm êm anh thm nguyn
Ni x ngi em mãi c bình an
ng còn dài, còn nhiu lm gian nan
Vng bc nhé… dù không anh bên cnh


Xem thêm:  Những câu nói hay và ý nghĩa về tình yêu hạnh phúc làm lay động trái tim