Tấm lòng người lính đảo

0
Tấm lòng người lính đảo

Anh vẫn đứng dưới cờ Tổ Quốc
Mãi nguyện cầu dân tộc ấm no
Ước ao vạn tiếng reo hò
Muôn nhà hạnh phúc không lo đói nghèo

Trước biển lớn thân treo lờ lửng
Dạ kiên trung trí vững đâu lùi
Cho dù nghịch cảnh rủi xui
Tử sinh sóng cuộn dập vùi chẳng nao

Lỡ đất nước lâm vào lửa đạn
Chí hùng anh nào ngán giặc tà
Miệng cười hát khúc quân ca
Chân luôn quyết tiến dẫu là hiểm nguy

Một người lính nên thì thấu hiểu
Hiến cuộc đời báo hiếu non sông
Khó khăn cam chịu gánh gồng
Gìn yên bờ cõi ĐẤT RỒNG VIỆT NAM.


Xem thêm:  Công Cha Như Núi Ngất Trời – Bài Thơ Mang Giá Trị Nhân Đạo Cao Cả