Sự tích Chử Đồng Tử

0
Sự tích Chử Đồng Tử

Ngy xa mt lng kia
C cha con n nh ra b sng
Nh ngho khng c mt ng
Ngi cha c kh, con khng c g
Mt hm cha sp ra i
Gi ngi con li dn g my cu
Con i! Con sng cn lu
Cn ta, ta sp sang chu bn kia!
Qun b con gi ly i
V sau tn gi c g i chi
Nh ta giu c ba i
Ch v m m ra th ny.
Con i! Hy ha t nay.
Thi tr c bc ry lm n.
Ni xong, cha bng nhn rng
Ming si bt mp, mt cng ln tri
ng T thy b qua i
Khng tin mai tng thn phi gia ng
Chng nh b tng ngng
Mc qun cho b, gi mng v nh
Mt hm cng cha i qua
ang ngi ngm cnh, bng da nga mn
Cng cha bn trt o qun
Thy quanh mnh vng nhy m xung sng
Ai d, ri trng T ng
ang m cua c di sng Nh H
ng T s qu, tng ma!!!
nh thn nhn li, ho ra l ngi
ng T thy th lin ci!!!
Th l ta s i i t y
T rng:C ly ta thi
C m khng ly, ta thi t c
B c m bit? Xong ri!
Th ng ta git c ti ln nng
Tin Dung hong ht vi vng:
Em th em s sn sng ly anh
Nhng khi v n kinh thnh
Vua cha bit chuyn th anh i i
Em lo xa qu em i!
y bun lu bng mi v kinh
Nng nghe n ng tnh:
Thi th cng c. Chng mnh ly nhau
Hai ngi t v sau
i bun ma tu nh giu rt nhanh
Mt hm tin n kinh thnh
Vua cha bit chuyn gin xanh c ngi
Ti sao li th h tri!
N c ma tu khng mi ta sao
Ta y tuy tui cao
Nhng m phi rt thuc lo y thi!
Ni xong truyn gi b ti
em qun n nh li con v
Quan qun va n trin
Bng nhin c ting r r trn cao
Ri u gi cun o o
Bn b ct bi khng sao thy ng
Tng qun con mt tinh tng
Nhn v pha y m thng s mnh
ng T bit trc tnh hnh
Xe tng sm, pho mn mua
Nhng ch ng qu, s thua
Trc thng ch sn lm tua (tour ) sang Lo
Ai d, tc qu cao
My bay nghing cnh, ng nho xung sng
Di sng l bn gic Mng
L qun xm lc tn cng nc nh
Trc thng thng hng m sa
Thuyn cao cng m, ph to cng chm
Vit Vng thy th sng mnh
Trc sau p ti ng knh mt phen
ch qun ti t nh hm
Bn b ba kn tng km thin la
By gi cc mi nh ra
Thuyn m vo cc th l chm lun
Bn b tn bn nh tun
Tng gic khn n nh ging c hng
Thuyn tri xc gic ngn ngang
Mu loang thm, nc trn b cao
Vit Vng lc y thu tho
Ai va ti gip? Ta no c hay
Thi th ta tnh th ny:
ghi cng h ta xy miu th
m ny tn gi Ny-ch (Nature = T Nhin )
Bi ny Nht D hy th y!!!!


Xem thêm:  Nếu đời không có đàn bà