Thơ tình Sinh học số 5

0
Thơ tình Sinh học số 5

Anh là một nửa alen
Bỗng nhiên đột biến, cồn cào
Tính trạng trội ở nơi nao
Mau mau biểu hiện, cớ sao lặn hoài?


Xem thêm:  Lấy chồng lãi quá