Sài Gòn yêu xa – Nam Nga

0
Sài Gòn yêu xa – Nam Nga

Em bng khóc òa
Vì nh anh.
Nh cn ma bt cht ph sài gòn
Ví nh ngày nng hn ang ch ma
Có là gì âu ch na vòng trái t
Ni ó, bên anh tri vn xe lanh
Sài Gòn em chun b ón ma v
Qua ht ri nhng ngày hanh nng
Gió lùa v trên nhng ngón tay em
Trên con ng vn mãi ch 1 mình
Vì anh rt xa, chng th a tay vi
Chm tay nhau, cái nóng trên u môi
Gi anh 1000 ni nh
Nhng ni nh chng th gi tên
Giu bit mình xa nhau, ch cn thi gian
Có nhng iu t lâu không th nói
Khong cách không bao gi chia ct
Khi 2 trái tim mãi thuc v nhau
Có nhng khong cách
Không th ly i tình yêu
Trong H va M ni na vòng trái t


Xem thêm:  Nỗi nhớ chiều đông - Dương Bích Hạnh