Sài Gòn thơ – Xóm Đồng

0
Sài Gòn thơ –  Xóm Đồng

Ngc lên trang trng Nhà Th
c Bà phúc hu nên th giáo ng
Chúa tri phò h bn phng
Hnh phúc trm h ph phng bình an

Nhà Hát dáng dp àng hoàng
Kinh in ngh thut v vang Nam K
Tôn vinh vn hóa ông Tây
Tinh thn dân tc ong y nim tin

i ch Bn Thành mi nhìn
ông tây nam bc p xinh duyên i
Lch thip cho nhn khp ni
Món hàng bit ng li mi êm tai

Dinh c lp gi hình hài
Trung tâm quyn lc dng xây Cng hòa
Chng minh lch s nc ta
Th k bi tráng rut rà bun vui

Tòa nhà công v Pháp thi
Uy nghi b th tuyt vi ngi khen
Di tích chun mc vng bn
n tng du khách nh tên Sài Gòn


Xem thêm:  Trò chơi của người chưa lớn - Huỳnh Hữu Võ