Sài Gòn có em – Đoạn Trường

0
Sài Gòn có em – Đoạn Trường

Sài Gòn ma bay
ngi tình trong tay
cùng ta do ph
chng nh ngày mai

Sài Gòn êm nay
èn khuya tri dy
n hôn nng cháy
thp sáng tình y

Ta cn có nhau
phút giây nhim mu
vòng tay m li
lt pht nim au

Nhp tim du dng
theo dòng tóc ri
môi ngoan ch i
lc n thiên ng

Mt thi quen hi
chi vi na i
dìm trong bin nh
thèm, khát b môi

Ai nào có hay
phút giây giã t
Sài Gòn yu ui
cuc tình ngàn thu


Xem thêm:  Một thế kỷ mấy vần thơ - Truy Phong